3D skeneri su uređaji koji analiziraju objekte iz realnog sveta, pritom skupljajući informacije o njihovom obliku i dimenzijama, ali i
informacije o njihovoj teksturi i boji. Sakupljene informacije se koriste za kreiranje 3D računarskog modela objekta. Postoje različite
tehnologije koje se koriste prilikom 3D skeniranja objekata, a svaka od njih ima svoje prednosti, mane i ograničenja...
Prilikom 3D skeniranja objekta koriste se 2 metode i to:
· kontaktna - koja se zasniva na prelaženju posebnog ispitivača po površini predmeta. Ovaj ispitivač na osnovu signala dobijenog od
odgovarajućeg senzora dodira beleži podatke o njegovom trenutnom položaju, stvarajući oblak 3D tačaka u prostoru. Ovakva
mreža naizgled nepovezanih tačaka u prostoru se veoma lako prevodi u površine poligonalizacijom ove mreže tačaka (3D Point
Cloud - 3D Mesh Surface) koja se vrši spajanjem susednih tačaka linijama i konačno uz njihovo grupisanje u poligone.
· beskontaktna - kod koje nije potrebno da se objekat skeniranja i tehničke komponente uređaja koje vrše skeniranje dodiruju.
Kontaktni skeneri su veoma precizni i koriste se najviše u proizvodnji. Mana ovih skenera je ostvarivanje dodira ispitivača i predmeta,
jer on povećava rizik od oštećenja predmeta ili sonde usled velike sile kontakta. Ovo je razlog zašto se ovakav tip skenera ne koristi
prilikom skeniranja vrednih istorijskih artefakata. U kontaktne skenere možemo da ubrojimo:
· 2-koordinatne merne mašine - za merenja u ravni modela jednostavnog oblika (prevaziđen način dobijanja geometrijskih
informacija o modelu).
· 3-koordinatne merne mašine - koje koriste kinematiku 3-osnih CNC mašina alatki za skeniranje prostih i srednje složenih modela
i višeosnih (najčešće 5-osnih) CNC mašina alatki (obradnih centara)  za skeniranje modela velike složenosti.
Drugi tip (metoda) jeste skeniranje modela bez dodira sa objektom (predmetom). U ovu grupu skenera možemo ubrojati 4 osnovne
podgrupe i to:
· 3D foto skenere - koji se sastoje iz jednostavne opreme i sotware-a koji fotografije modela slikane u definisanom prostoru
(prostor se može tačno definisati software-skom kalibracijom kamere i njenog opto-elektronskog sistema u odnosu na prostor
modela uz pomoć specijalne kalibracione ploče ili diska) iz različitih uglova prevodi u mrežu tačaka u prostoru (3D Point Cloud)
koja veoma lako definiše poligonalnu površinsku strukturu modela. Površina modela se uz pomoć programa može videti sa
snimljenim teksturama pravilno postavljenim software-skim metodama UV mapiranja (2D slika se projektuje i „lepi“ na 3D
površinu modela).
· 3D video skenere - koji se sastoje iz kamere i specijalnog software-a koji video sniman u specijalnim uslovima pozadinskog
osvetljenja, sa odgovarajućim brojem slika u sekundi analizira i iz njega izvlači mrežu tačaka modela - 3D Point Cloud. Ovi
uređaji obično koriste lokacijske tačke koje se postavljaju po površini 3D modela.
· 3D skenere sa laserskim osvetljavanjem - koji uz pomoć video kamere (izbor kamere direktno uslovljava kvalitet i broj kvalitetno
definisanih skeniranih tačaka), laserskog snopa u vidu horizontalne ili vertikalne linije (koriste se crveni i zeleni laser), specijalnih
kalibracijskih ploča sa lokacijskim tačkama, obrtnog stola i software-a stvara mrežu tačaka u prostoru (3D Point Cloud).
· 3D skenere - koji rade na principu osvetljavanja modela sa snopom bele svetlosti. Ovakav model 3D skenera se sastoji iz
projektora koji emituje horizontalni i vertikalni raster linija različite debljine koje prelaze preko modela sa odgovarajućim brojem
slika (frame-ova) u sekundi, kamere koja je uz pomoć software-a sinhronozovana sa radom projektora, i najčešće od dodatnog
kompjuterski upravljanog mehanizma obrtnog stola takođe sinhronizovanog sa radom ostalih uređaja koji čine celinu ovog 3D
skenera.
David 3D Skeneri u Srbiji
Monette International d.o.o.
Pere Velimirovića 22, Kanarevo Brdo
tel/faks: +381 11 3514 570
mob.tel: +381 65 205 73 87
(pošalji e-mail distributeru)
3D modele iz realnog okruženja
prebacite u digitalnu formu...
mob.tel: +381 65 205 73 87
tel/faks: +381 11 3514 570
Pere Velimirovića 22, Kanarevo brdo
Monette International d.o.o.

e-mail: monette@sbb.rs
Monette International d.o.o. - Pere Velimirovića 22, Kanarevo brdo, Beograd
tel/faks: +381 11 3514 570, mob.tel: +381 65 205 73 87
e-mail: monette@sbb.rs
Pogledajte jedinstveni srpski CNC portal...